1, 02.03.2016 19:35

06.03.16 Občni zbor

Skladno z 25. členom Statuta društva in sklepom Upravnega odbora, vabimo na redni občni zbor članov Društva upokojencev Cerkno, ki bo: 
v nedeljo 6. marca 2016 ob 15:00 uri v restavraciji hotela Cerkno

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev, nastop društvenega pevskega zbora.
2. Uvodni pozdrav predsednika društva.
3. Izvolitev organov zbora:

- delovno predsedstvo,
- verifikacijska komisija,
- zapisnikar in overovatelja.

4. Poročila: - poročilo predsednika za leto 2015; poročila komisij,
- finančno poročilo za 2015;
- poročilo nadzornega odbora;
- poročilo verifikacijske komisije.

5. Pozdravni nagovori gostov.
6. Razprava na poročila in potrditev poročil.
7. Plana dela za leto 2016, dopolnitve, razprava in sprejem plana.
8. Izvolitev nadomestnega člana v Upravni odbor društva.
9. Podelitev društvenih priznaj članom društva.
10. Zaključek občnega zbora.

Po končanem uradnem delu, sledi ob glasbi in zakuski družabno srečanje v restavraciji hotela.