0, 23.10.2015 17:02

Bodi viden delavnica

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkno in Društvo upokojencev Cerkno organizirata predavanje oz. delavnico, na kateri bodo udeležence opozorili kako se obnašati v prometu, da bo naš korak varen. Delavnica bo v torek 27.10.2015 ob 17. uri v prostorih Društva upokojencev Cerkno.

Pri izvedbi delavnice bodo sodelovali tudi učenci Osnovne šole Cerkno z risbami na temo: večja varnost pešcev v prometu.

Vabljeni vsi, ki želite s svojim ravnanjem povečati varnost nas vseh, še posebej pa otrok in starejših.