0, 06.03.2019 18:46

10.03.2019 Občni zbor društva

Skladno s 25. členom Statuta društva in sklepom Upravnega odbora Vas vabimo na redni občni zbor članov Društva upokojencev Cerkno, ki bo
v nedeljo, 10. marca 2019 ob 15. uri v restavraciji Hotela Cerkno
Dnevni red:
1. Pozdravni nagovor
2. Izvolitev organov zbora: delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in dva overovatelja
3. Poročila:
- poročilo predsednika društva, poročila sekcij
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila in potrditev poročil
6. Pozdravni nagovori gostov
7. Plan dela za leto 2019, dopolnitve, razprava in sprejem plana
8. Zaključek občnega zbora
Po končanem uradnem delu, bo ob glasbi, hrani in pijači, družabno srečanje v restavraciji Hotela
Predsednica društva:
Zdenka Verbič Makuc