0, 18.02.2017 16:53

12.03.2017 OBČNI ZBOR

Skladno s 25. členom Statuta društva in sklepom Upravnega odbora, vas vabimo na redni občni zbor članov Društva upokojencev Cerkno, ki bo
v nedeljo 12. marca 2017 ob 15:00 uri v restavraciji hotela Cerkno

Dnevni red:
Pozdravni nagovor.

Izvolitev organov zbora:
-          delovno predsedstvo,
-          verifikacijska komisija,
-          zapisnikar in overovatelja.

Poročila:
- poročilo predsednika društva za leto 2016;
- poročila komisij,
- finančno poročilo za leto 2016
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo verifikacijske komisije
Razprava na poročila in potrditev poročil.

Pozdravni nagovori gostov.

Plan dela za leto 2017, dopolnitve, razprava in sprejem plana.

Podelitev priznanj.

Zaključek občnega zbora.                
Po končanem uradnem delu sledi ob glasbi in zakuski družabno srečanje v restavraciji hotela.    
                                 
Predsednik
mag. Marko Hvala l.r.